در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 26 مرداد 1396

گزارش مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر

گزارش مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی سال جاری در دوبخش دانشجویی وکارکنان بشرح ذیل ایفاد میگردد

گزارش مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی سال جاری در دوبخش دانشجویی وکارکنان بشرح ذیل ایفاد میگردد.
الف) مسابقات والیبال دانشجویان :
مسابقات این رشته بصورت گروهی واز تاریخ 5/11/93 لغایت 29/11/93 انجام که تیم های حسابداری ومهندسی ابزار دقیق به عنوان تیم های برتر مسابقات به فینال راه یافتند ودر نهایت تیم های مهندسی ابزار دقیق به مقام نخست (قهرمانی ) و حرارت مرکزی به عنوان تیم دوم (نایب قهرمانی)مشخص گردیدند،که مقرر شد به تیم اول لوح قهرمانی وجوایز مناسب وبه تیم دوم لوح نایب قهرمانی اهداء گردد.
ب) مسابقات فوتسال دانشجویان
این مسابقات بین دانشویان مختلف دانشکده اعم از دانشجویان مستقر در خوابگاه وغیر خوابگاهی از رشته های مختلف تحصیلی وبصورت تک حذفی ودر یک گروه برگزار که پس از برگزاری 52 بازی تیم های حسابداری ومهندسی ابزار دقیق به ترتیب به مقام قهرمانی ونایب قهرمانی نائل آمدند ومقرر شد به تیم های برتر لوح قهرمانی وجوایز مناسب اهداء گردد.
پ) مسابقات فوتسال کارکنان واساتید:
این مسابقات که بین کارکنان واساتید انستیتوها ومدیریت های مختلف درایام دهه مبارک فجر وابتدای اسفندماه برگزارشد درمحیطی دوستانه واز لحاظ کیفی درسطح بسیار خوبی انجام شد،این مسابقات بصورت دوره ای برگزارگردید که پس از 20 بازی به ترتیب تیم دفتر مرکزی با 8 امتیاز و21 گل زده و19 گل خورده مقام اول وتیم معاونت دانشجویی با 7 امتیاز و25 گل زده و14 گل خورده به مقام دوم وتیم هنر ومعماری با 6 امتیاز و14 گل زده و17 گل خورده به مقام سوم نائل آمدند.
ج) مسابقات پینگ پنگ کارکنان واساتید:
این دوره مسابقات که با استقبال بسیارخوبی روبرو شده بود بصورت تک حذفی ودریک گروه ودرمحیطی بسیار دوستانه وصمیمی برگزار گردید و در نهایت با مشخص شدن نفرات فینالیست آقایان محمدی زرندینی وجعفرنژاد به ترتیب به مقام قهرمانی ونایب قهرمانی نائل آمدند.
مقرر شد به نفرات اول تا سوم کارکنان واساتید لوح قهرمانی وجوایز مناسب اهداء گردد.

 

نظرات کاربران